Závěrem:

Příjezd Fantomase na Psí Nohu

Příznivci Psí Nohy a zvukař... ve vzácné chvíli oddechu.

Od leva: Komár, Fantomas, Miloš Fišer (zvukař), Miloš Jeníček...